tca

กาแฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทั่วโลก

ไม่ว่าจะเป็น Iced Apple Macchiato ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหิมะที่ปกคลุมบนยอดภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น หรือ Iced Nougat Flat White ที่ชวนให้ระลึกถึงแสงเหนือ กาแฟทั้ง 12 รสชาติพิเศษของเรามีจำหน่ายเฉพาะบางเดือนเท่านั้น ซึ่งทำให้แต่ละเมนูมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา